ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΝ ΟΙ ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΙ :
    ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ =
=  ΚΑθΑΡΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ ΑΣΤΡΑΠΕΣ ΔΕΝ ΦΟΒΑΤΑΙ = 3122
   ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ = ΠΕΙΡΑΜΑ ΙΟΝΟΣΦΑΙΡΑΣ = 1449
  ΠΕΙΡΑΜΑ ΙΟΝΟΣΦΑΙΡΑΣ ΕΙΣ ΤΡΟΟΔΟΣ = 
= ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ = 2478

Δημοσίευση σχολίου

Blogger