Καταγγελία – εφαρμογή του Άρθρου 120 (απειλητικό) κατά παντός υπευθύνου και των διαπραχθέντων.
α)Της εν μέσω κατοχής απόπειρας κατασκευής Τεμενών -Τζαμιών, καθώς της επίσης εν μέσο κατοχής απόπειρας εγκατάστασης και νομιμοποίησης λαθρομεταναστών στη χώρα.   
β)Της συνέργειας σε βίαιη κατάλυση του Συντάγματος και σε εσχάτη προδοσία.     

ΑΝΑΦΟΡΑ-ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ-ΔΗΛΩΣΗ, ΠΡΟΣ ΠΑΣΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΗ, προς όλα τα Σώματα Ασφαλείας και προς τον κάθε Πολίτη, τον κάθε δήμαρχο και τον κάθε υπεύθυνο ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 36 ΚΑΙ 40 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 45, 46, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 120 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ.

Ημερομηνία:     …../...../2016

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ :  
Προς και δια του Αστυνομικού Τμήματος ........................…................
υπόψιν Αξιωματικού Υπηρεσίας, Ανακριτικού υπαλλήλου και όλων των αστυνομικών οργάνων.   
 Κύριε Εισαγγελέα, κύριοι υπεύθυνοι.
Τούτη την περίοδο κατοχής και βίαιης κατάλυσης του Συντάγματος της χώρας μας, ουδείς δικαιούται να προχωρήσει σε λήψη αποφάσεων όπως η ανέγερση Τεμένους - Τζαμιού στην περιοχή του Βοτανικού ή σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Ελληνικής επικρατείας, ακολουθώντας εντολές που προέρχονται από κατηγορούμενους από τη δικαιοσύνη για εσχάτη προδοσία αλλά και από ενόχους εσχάτης προδοσίας οι οποίοι διώκονται βάσει του ίδιου του Συντάγματος της Χώρας μας (βλέπε σχετικό 1 & 2). Οποιαδήποτε τέτοια απόπειρα, θα θεωρηθεί έμπρακτη εχθρική ενέργεια κατά της πατρίδας μας και του Συντάγματος μας και θα αντιμετωπιστεί άμεσα με κάθε μέσο εναντίον όλων όσων και οποιονδήποτε τρόπο συμμετέχουν στην ανέγερση Τεμένους-Τζαμιού συμπεριλαμβανομένων και σωμάτων ασφαλείας  όπως το άρθρο 120 του Συντάγματος υποχρεώνει και επιτάσσει σε κάθε Έλληνα πολίτη να πράξει.
Εμείς οι Έλληνες Πολίτες οι οποίοι έχουμε ενεργοποιήσει και εφαρμόζουμε στην πράξη το άρθρο 120 του Συντάγματος και ότι αυτό επιτάσσει, για όσο καιρό διαρκεί η προδοσία, αφενός υπερασπιζόμαστε το Σύνταγμα και την Πατρίδα μας και αφετέρου εμείς οι ίδιοι είμαστε το Σύνταγμα, η πατρίδα και η έννομη τάξη της χώρας μας. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε ενέργεια διαπραχθεί εις βάρος μας, θα θεωρηθεί εχθρική ενέργεια προς την  πατρίδα και οι φυσικοί-ηθικοί αυτουργοί θα αντιμετωπίσουν ακαριαία τις συνέπειες που δεν θα είναι μόνο νομικές. (εκτέλεση-αυτοδικία) Κύριε Εισαγγελέα, 
βάσει του Συντάγματος είστε και εσείς υποχρεωμένος να πράξετε το καθήκον σας προς την Πατρίδα μας όπως το άρθρο 120 υποχρεώνει όλους μας και να διατάξετε την συνδρομή κάθε ένστολης μονάδας προς εμάς με σκοπό την αποτροπή κι διακοπή κάθε τέτοιου είδους προδοτικής και εχθρικής απόπειρας και συνέργειας σε βίαιη κατάλυση του Συντάγματος.
Η αλήθεια είναι, ότι σε περίοδο επίσημης εχθρικής κατοχής και βίαιης κατάλυσης του Συντάγματος, όπως είναι τούτη η περίοδος που διανύουμε τώρα στην Ελλάδα, η εν λόγω αντισυνταγματική ενέργεια ανέγερσης Τεμένους-Τζαμιού, αποτελεί εχθρική πράξη και συνεπώς αιτία πολέμου εναντίον όλων των υπευθύνων και εμπλεκόμενων σε αυτήν.
Θα θέλαμε επίσης να ενημερώσετε τον φορέα και όλους τους υπεύθυνους που θα αναλάβουν το εν λόγω έργο, ότι σε περίπτωση που οι εργασίες ανέγερσης Τεμένους-Τζαμιού ξεκινήσουν, οι εργαζόμενοι στην κατασκευή και οι αστυνομικοί που θα τους υποστηρίξουν θα στοχοποιηθούν βάσει του άρθρου 120 και θα κινδυνεύει η ζωή τους από εκείνη τη στιγμή και έκτοτε.
Σας επισυνάπτουμε:   Σχετικό 1: Ιερή δήλωση ενεργοποίησης και εφαρμογής του Άρθρου 120 και καταγγελία κατά των από 24/11/2011 διαπραχθέντων:
Α. Του κακουργήματος της κατ’ επανάληψιν βίαιης κατάλυσης του Συντάγματος,
Β. Της παράλειψης διώξεων του διαρκούς κακουργήματος της εσχάτης προδοσίας,
Γ. Της εν μέσω κατοχής και εκ μέρους των πολιτικών ή των όποιων άλλων υπευθύνων, απόπειρας να κάνουν αλλαγές και αναθεωρήσεις στο Ελληνικό Σύνταγμα.   Σχετικό 2: Αναφορά-Δήλωση-Καταγγελία-Εφαρμογή του Άρθρου 120 υπόψιν όλων των Δημάρχων, όλων των υπευθύνων, όλων των πολιτών, κατά του (λαθρο)μεταναστευτικού και της βίαιης κατάλυσης του Συντάγματος. Σχετικό 3: (................................................) σελίδες με υπογραφές πολιτών. 

  Όνομα: …................................. 
 Επώνυμο: ................................  
Όνομα Πατρός: .......................  
Όνομα Μητρός: ......................  
Διεύθυνση: ...............................  
Περιοχή: ....................................  
Τ.Κ.: ....................…....................  
Α.Φ.Μ..................…....................  
Αριθμός Ταυτότητας: ................
 Αρχή Έκδοσης: ........................  
Ημερ. Έκδοσης: ........................  
Ημερομηνία Γεννήσεως: ............ 
Ιθαγένεια: .............................…... 
  
Αιτείται ακριβές αντίγραφο της παρούσης  

Μετά τιμής   


Εδώ το σχετικό 1 (επικυρωμένο) 
 Ιερή δήλωση ενεργοποίησης και εφαρμογής του Άρθρου 120 και καταγγελία κατά των από 24/11/2011 διαπραχθέντων:
Α. Του κακουργήματος της κατ΄επανάληψιν βίαιης κατάλυσης του Συντάγματος 
Β. Της παράλειψης διώξεων του διαρκούς κακουργήματος της εσχάτης προδοσίας
Γ. Της εν μέσω κατοχής και εκ μέρους των πολιτικών ή των όποιων άλλων υπευθύνων, απόπειρας να κάνουν αλλαγές και αναθεωρήσεις στο Ελληνικό Σύνταγμα.
ΑΝΑΦΟΡΑ-ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ-ΔΗΛΩΣΗ, ΠΡΟΣ ΠΑΣΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΗ, προς όλα τα Σώματα Ασφαλείας και προς τον κάθε Πολίτη, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 36 ΚΑΙ 40 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 45, 46, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 120 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ.
Ημερομηνία:……...................................
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣΠρος και διά του Αστυνομικού Τμήματος..........................
υπόψιν Αξιωματικού Υπηρεσίας και Ανακριτικού υπαλλήλου

https://www.facebook.com/notes/tasos-mastrogiannis/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF%CF%85-120-%CF%85%CF%80%CF%8C%CF%88%CE%B9%CE%BD-%CF%8C%CE%BB%CF%89%CE%BD-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%81%CF%87%CF%89%CE%BD%CF%8C%CE%BB%CF%89%CE%BD-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%8D%CE%BD%CF%89%CE%BD%CF%8C%CE%BB%CF%89/1042056112504403

σχετικό 2 (επικυρωμένο)
Καταγγελία-Εφαρμογή του Άρθρου 120 υπόψιν όλων των Δημάρχων,όλων των υπευθύνων,όλων των πολιτών, κατά του (λαθρο)μεταναστευτικού 

https://www.facebook.com/zafeira.gaia?fref=ts

σχετικό 3  
Εδώ, στην καρφιτσωμένη ανάρτηση τούτης της σελίδας, εκτυπώνουμε σε φύλα διπλής όψης και συγκεντρώνουμε  υπογραφές με μπλε μελάνι κατά της ανέγερσης Τεμένους-Τζαμιού, κατά του λαθρομεταναστευτικού και κατά της βίαιης κατάλυσης του Συντάγματος.

https://www.facebook.com/groups/926044974121954/?fref=ts

Θα κατατεθούν στην εισαγγελία και στην αστυνομία, ως σχετικές ετούτου εδώ του βάσει νόμου απειλητικού κατά ζωής εγγράφου.  
Εδώ, στην καρφιτσωμένη ανάρτηση τούτης της σελίδας, είναι σε εκτυπώσιμη μορφή το βάσει Συντάγματος απειλητικό κατά της ανέγερσης  Τεμένους ( εκτυπώνουμε  και καταθέτουμε στο ΑΤ της περιοχής μας 

για ότι  απορίες πείτε μου 
https://www.facebook.com/groups/239540803073779/


ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΑΤΩ....
loading...

Δημοσίευση σχολίου

Blogger