Γράφει ο Νικ. Αλ. Αργυρίου

Οι επτά Άγγελοι με τις επτά σάλπιγγες της Αποκάλυψης δείχνουν τα γεγονότα που έγιναν και όσα θα γίνουν! 

Αλλά ας δούμε κάποια σημαντικά σημεία για τους Έξι Αγγέλους παρακάτω...

Οι πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει τα τελευταία χρόνια στον κόσμο έχουν καταστρέψει και κάψει την φύση :

"7 ΚΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΣΑΛΠΙΣΕ ΚΑΙ ΕΓΕΙΝΕ ΧΑΛΑΖΑ ΚΑΙ ΠΥΡ ΜΕΜΙΓΜΕΝΑ ΜΕ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΕΡΡΙΦΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΗΝ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ ΤΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΤΕΚΑΗ ΚΑΙ ΠΑΣ ΧΛΩΡΟΣ ΧΟΡΤΟΣ ΚΑΤΕΚΑΗ "

Οι ενέργειες του  Κιμ Γιονγκ Ουν με τις πλάτες της Κίνας και οι πυρηνικές δοκιμές που κάνει στη θάλασσα, είναι αναμενόμενο να φέρουν την παρακάτω εξέλιξη:


"8 ΚΑΙ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΣΑΛΠΙΣΕ ΚΑΙ ΩΣ ΟΡΟΣ ΜΕΓΑ ΚΑΙΟΜΕΝΟΝ ΜΕ ΠΥΡ ΕΡΡΙΦΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΕΓΕΙΝΕΝ ΑΙΜΑ "

Μετά έρχεται σύγκρουση στη θάλασσα των δυνάμεων:

"9 ΚΑΙ ΑΠΕΘΑΝΕ ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ ΤΩΝ ΕΜΨΥΧΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΕΦΘΑΡΗ "

Οι εξελίξεις των εμπλεκομένων ισχυρών δυνάμεων ειδικά με τον πόλεμο στην Συρία, όπως καταγράφονται συνεχίζονται με την μόλυνση των νερών στους ποταμούς και στις πηγές:

"10 ΚΑΙ Ο ΤΡΙΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΣΑΛΠΙΣΕ ΚΑΙ ΕΠΕΣΕΝ ΕΚ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΑΣΤΗΡ ΜΕΓΑΣ ΚΑΙΟΜΕΝΟΣ ΩΣ ΛΑΜΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΣΕΝ ΕΠΙ ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΑΣ ΠΗΓΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 
11 ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ ΛΕΓΕΤΑΙ ΑΨΙΝΘΟΣ ΚΑΙ ΕΓΕΙΝΕ ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΨΙΝΘΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΠΕΘΑΝΟΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΙΟΤΙ ΕΠΙΚΡΑΝΘΗΣΑΝ "

Ήδη μία άλλη σειρά φαινομένων  που έχει ξεκινήσει στο ήλιο με τις ηλιακές εκρήξεις ίσως να σχετίζεται με τα παρακάτω προφητευόμενα:

"12 ΚΑΙ Ο ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΣΑΛΠΙΣΕ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΗΘΗ ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ ΔΙΑ ΝΑ ΣΚΟΤΙΣΘΗ ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ.... "


(ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ)


Το ρόλο του πέμπτου Αγγέλου της Αποκάλυψης ήδη έχω αναλύσει ΕΔΩ  παλαιότερα.... Ο ρόλος του πέμπτου Αγγέλου (ΟΜΟΠΟΛΩΝ) είναι να ρίξει τις ψυχές αυτών που έχουν διαπράξει μεγάλα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας μέσα στα Τάρταρα, που δεν είναι άλλο από μια μαύρη τρύπα. Διότι Εκείνος έχει την αρμοδιότητα αυτή μιας και Είναι ο δημιουργός της ταυτόχρονης κίνησης των ΠΟΛΩΝ...


Πέραν τούτου στο ένατο κεφάλαιο της Αποκάλυψης περιγράφεται ένας τρομακτικός πόλεμος στο ποταμό Ευφράτη με την εμπλοκή της Κίνας, όπου συγκεντρώνεται στρατός ΔΥΟ ΜΥΡΙΑΔΕΣ ΜΥΡΙΑΔΩΝ. 

Τόσο μεγάλο στρατό έχει μόνο η Κίνα και το αποτέλεσμα του πολέμου αυτού είναι να πεθάνει ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, δηλαδή  πληθυσμός που αντιστοιχεί στο άθροισμα των πληθυσμών της Κίνας και της Ινδίας....:


"14 ΛΕΓΟΥΣΑΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚΤΟΝ ΑΓΓΕΛΟΝ ΟΣΤΙΣ ΕΙΧΕ ΤΗΝ ΣΑΛΠΙΓΓΑ ΛΥΣΟΝ ΤΟΥΣ ΤΕΣΣΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ ΠΟΤΑΜΟΝ ΕΥΦΡΑΤΗΝ 
15 ΚΑΙ ΕΛΥΘΗΣΑΝ ΟΙ ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΑΓΓΕΛΟΙ ΟΙ ΗΤΟΙΜΑΣΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΩΡΑΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΝ ΚΑΙ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΕΝΙΑΥΤΟΝ ΔΙΑ ΝΑ ΘΑΝΑΤΩΣΩΣΙ ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 
16 ΚΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΠΠΙΚΟΥ ΗΤΟ ΔΥΟ ΜΥΡΙΑΔΕΣ ΜΥΡΙΑΔΩΝ ΚΑΙ ΗΚΟΥΣΑ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΝ ΑΥΤΩΝ... "

(ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ)

Διάφοροι αναλυτές μεταξύ άλλων αναφέρουν  ότι η άνοδος της Κίνας είναι αναμενόμενη στο παγκόσμιο σκηνικό, ίσως αυτό να φέρει μια αναπόφευκτη σύγκρουση μεταξύ των ισχυρών δυνάμεων...

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...

Δημοσίευση σχολίου

Blogger