ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΛΙΝΤΟΝ ΣΕ ΡΟΛΟ ''ΠΡΟΜΗΘΕΑ''

Το ίδρυμα ΚΛΙΝΤΟΝ όπως είναι ήδη γνωστό από την ειδησιογραφία ,χρηματοδοτεί , και έχει όπως ήταν φυσικό τον τεχνικό σχεδιασμό του μεγαλύτερ...