ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

Στης Πίνδου τα βουνά πολεμώντας το ΟΧΙ του Μεταξά, σε βρήκε σφαίρα Ιταλού την ωμοπλάτη να διαπερνά κι εσύ εκεί, του εχθρού ...