Η Μεγάλη Εργολαβία θα λέγεται… ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ.

Απαντήσεις θα δοθούν σε λίγο καιρό όμως η επικαιρότητα τρέχει και μας προϊδεάζει για αυτό που έρχεται. Θα γίνει ανάπτυξη νέων δυνάμε...