24-7-21: Μετά την εικοστή Μαΐου και μέχρι τα τέλη Ιουλίου τα γεγονότα που θα τρέξουν θα αποκαλύψουν πολλά..

Όλα αλλάζουν κι όλα αποκαλύπτονται.  Ο ήλιος έχει αλλάξει δραστηριότητα και στέλνει ακτινοβολία τέτοια που αλλάζει τις εξελίξεις στην γη. ...