Επιχορήγηση κομμάτων με 13,5 εκατ. ευρώ

 Ζεστό χρήμα πήραν  όλα τα  κόμματα, ενώ η Ελλάς μπήκε σε καθεστώς "επιλεκτικής" χρεοκοπίας. Ντροπή  τους... Έλαβαν από το χρεοκοπ...