Η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ "ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ"

  Γράφει ο Νικ. Αλ. Αργυρίου Το Φως μέσα μου σαν μαγνήτης τραβά τις  Ουράνιες ενέργειες στο σάρκινο περιτύλιγμα των σωμάτων μου....