Αδρανιστές

Ο ανθρώπινος Νούς  εκπέμπει  μια μορφή ενέργειας που είναι κατά πολύ ισχυρότερη απο όλα σχεδόν τα  ηλεκρομαγνητικά κύματα!!!!