Μετά την νύχτα του φόβου έρχεται το φως της ημέρας...

Μετά την νύχτα του φόβου έρχεται το φως της μέρας .... Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΝΑ ΛΕΓΕΤΑΙ!!  Τα πλήθη τώρα τους είναι βάρος για αυτό θέλουν να μας μειώσ...