ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑ

      Η συνειδητότητα δεν μπορεί να είναι εναντίον του σώματος.   Η συνειδητότητα σου εδρεύει μέσα στο σώμα.  Αυτά τα δύο δεν μπο...