ΤΟ ΧΑΣΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΙΔΕΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Η φυσική στην περίπτωση που εξετάζει σώματα μεγάλης μάζας, όπως πχ άστρα, γαλαξίες κλπ, χρειάζεται να τα εξετάζει με τη θεωρία της σχετικότ...