Σε ίδρυση κόμματος προχωρούν απόστρατοι αξιωματικοί..

“ Σκοπός είναι η ίδρυση πολιτικού φορέα, ικανού να εμπνεύσει αίσθημα ικανότητας - ασφάλειας - ελπίδας και προοπτικής στον Ελληνικό Λαό.......