Μέσω οπτικών ινών θα δημιουργούνται ολογράμματα.... με σκοπό να εξαλείψουν οποιαδήποτε ανθρώπινη αντίδραση...