ΜΙΤΟΣ: " Η προσωποποίηση του ανδρικού σπέρματος"

Το όνομα Μίτος είναι γνωστός  στην Ορφική γλώσσα  ως ο δαίμων  που είναι η προσωποποίηση του ανδρικού σπέρματος.  Ο Μίτος απεικονίζε...