"Η αρχή των ραγδαίων εξελίξεων...."

"... Σοβαρές σκέψεις περνοδιάβαιναν  από το μυαλό του. Τα μάτια του σηκώθηκαν ψηλά να περιπλανηθούν στο νυχτερινό ουρανό. Συλλ...