Μετουσίωση

Το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από άνθρακα και διάφορες μεταλλικές ουσίες. Οι ίδιες αυτές ουσίες βρίσκονται στα φυτά, τα μέταλλ...