ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΛΛΑΣ, ΕΤΟΣ 2014 μ.Χ Χωρίς καμία δεύτερη σκέψη αγγίζει και πιέζει το διακόπτη του μηχανήματος. Η χαμηλή τάση διαπερνά το εσωτερικ...