Μέσα στην γυάλα μην ψάχνεις στα τυφλά ... 24/7/21

 ΤΑ ΚΑΥΤΑ ΦΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ ... Το σύστημα θα χτυπήσει και θα προκληθεί ναυάγιο. Επέρχεται το επόμενο διάστημα το χάος για να έρθει η ισορροπί...