Τα στάδια του Γιόγκα

Κατά την επιστήμη του Γιόγκα, ο γιόγκι θα πρέπει να διέλθει από τα εξής στάδια: 1)Yama = Συμπεριφορά με ήθος. ( Σ.Σ : Εδώ στο πρώτο στά...