"Η ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ"

"....Δεν ήταν η πρώτη φορά που ξέφευγα από τα ερείπια του κατεστημένου κάστρου μου, που κατέστρεψα πριν χρόνια. Πέρα από εκεί απλώ...