Οι σπάνιες ιδιότητες του Πεντελικού μαρμάρου

Για το βουνό της Πεντέλης έχουν δημοσιευτεί πολλές επιστημονικές μελέτες, ποικίλου περιεχομένου.  Ανάμεσα τους έχουν διενεργηθεί και αρ...