Οι προηγμένες επιστημονικές γνώσεις των... Αρχαίων Ελλήνων

Το βιβλίο του Αριστοτέλη «Μετεωρολογικά» ξεκινάει με έναν άκρως εντυπωσιακό πρόλογο, από τον οποίο θα μπορούσαμε να εξάγουμε κάποια ασφ...