Αυτό το παιχνίδι έπαιξαν πάνω στις πλάτες μας

Αν η Ελλάδα πεθαίνει σήμερα οικονομικά για μια ακόμη φορά,  αυτό οφείλεται στο ότι είμαστε τα θύματα μιας παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας, η ...