Έρευνα πετρελαίου

Σχόλιο ΙΩΚΗ: Tο "ελληνικό" κράτος όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά το 1821, είναι ανίκανο να διαχειριστεί αυτή την τεράστια  περιου...