ΕΓΩ ΕΙΜΙ Ο ΕΝ ΕΜΟΙ

Από πού να αρχίσει κανείς και πού να τελειώσει, πώς να τα βγάλει πέρα Ένας με τους Πολλούς. Ακόμη και αυτοί που προσπαθούν και γνωρίζουν, γί...