Τι απέγιναν οι μυστικές υπηρεσίες του Χίτλερ; Εκδημοκρατίστηκαν;

Από τον Αλέξανδρο Οι Γερμανοί έχουν 3-4 κατασκοπευτικά πλοία τα οποία περιφέρουν γύρω γύρω. Δεν είναι οπλισμένα και δεν ισχύουν αυτ...