Ο πλανήτης που τα χρωστάει όλα αυτά;;;; Το παγκόσμιο χρέος υπερβαίνει τα 86.000 δολάρια ανά άτομο ...!!

               πηγή: https://www.vostok.rs/index.php?option=btg_novosti&idnovost=116003 Το παγκόσμιο χρέος υπερβαίνει τα 86.000...