Ψυχική Φόρτιση (Μέρος Α)

"Ο άνθρωπος σήμερα ζει στην εποχή του άκρατου υλισμού και υποβάθμισης του πνεύματος θεοποίησε το σώμα του, έκανε αντικείμενο λατρείας ...