ΣΤΟΧΟΣ ΤΟ ΜΥΑΛΟ: Η γενετικά τροποποιημένη πρωτεΐνη «Magneto» ελέγχει εξ' αποστάσεως τον εγκέφαλο

    Ερευνητές στις Ηνωμένες Πολιτείες ανέπτυξαν μια νέα μέθοδο για τον έλεγχο των εγκεφαλικών λειτουργιών, χρησιμοποιώντας γενετική μηχανικ...