Υπατία η Αλεξανδρινή, η εσταυρωμένη της επιστήμης και του Ελληνισμού

Υπατία η Αλεξανδρινή, το ωράισμα και το κλέος του γυναικείου φύλου, η εσταυρωμένη της επιστήμης και του Ελληνισμού. Γράφει ο Γιώργ...