Γιγαντιαία αντικείμενα πλησιάζουν την Γη (νέα στοιχεία και φωτογραφίες σοκ)

ιαία ικείμενα Γη (νέα στοιχεία και φωτογραφίες σοκ)  Σύμφωνα με το Ινστιτούτο SETI τρία γιγαντιαία Αγνώστου Ταυτότητας ντικείμενα πλησιάζο...

Ένα ακόμη αποτέλεσμα της επικοινωνίας εξ αποστάσεως μεταξύ του ανθρώπινου πολιτισμού κι ενός άλλου εγωγήινου πολιτισμού...

Tο πρόγραμμα Αναζήτησης Εξωγήινης Νοημοσύνης (SETI) ανακοίνωσε ότι αρχίζει ξανά την έρευνα, κυρίως χάρη στη χρηματοδότηση που εξασφάλισε απ...