Ο γητευτής της ύλης. Λευκός ή μαύρος μάγος.

Κατά καιρούς έχουν ειπωθεί διάφορα για τις κρυφές δυνάμεις ή δυνάμεις σε λανθάνουσα κατάσταση που έχει ο άνθρωπος απ' τ...