Λιθικά: θεραπείες με λίθο γαγάτη

Στους στίχους 483-500, στο έργο του Ορφέως περί Λίθων αναφέρεται ότι : " ....Ο λίθος γαγάτης αφού ψηθεί στην φωτιά και κατόπιν βυθι...