Στην κόψη του σπαθιού της ιστορίας: Ότι μας πει τώρα η Καγκελαρία!

Αυτό το σημείο της γης που μέχρι σήμερα πατάμε και λέγεται Ελλάδα, κάποτε είχε ένα δοξασμένο πολιτισμό, αλλά ήρθε η ώρα που την υποδούλωσαν ...