Συνέντευξη με το Γεώργιο Καραχάλιο

Ο Ιστορικός Ερευνητής  Γ. Καραχάλιος  αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές από την ζωή της Υπατίας.