Ένα σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο θα δούμε από την χώρα μας στις 11 Νοεμβρίου!

Ένα σχετικά σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο θα μπορούν να παρακολουθήσουν και οι Έλληνες τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου, καθώς ο Ερμής, ο μικρότε...