Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Γράφει ο Νικ. Αλ. Α ργυρίου   .. Ζωή είναι  μια εξέλιξη, τα πάντα εξελίσσονται, όπως ορίζει το Σχέδιο του Δημιουργού. Η εξυπηρέτηση...