Ο Δημιουργικός άνθρωπος

Ο άνθρωπος μέσα του έχει μια βασικότατη ανάγκη που λέγεται δημιουργικότητα. Δυστυχώς αν ρωτήσουμε ένα πλήθος ανθρώπων για το εν λόγω θ...