ΑΙΣΧΟΣ: Η Ελληνική Κυβέρνηση επιβραβεύει τους ΠΑΙΔΟΦΙΛΟΥΣ και τους ΕΠΙΔΕΙΞΙΟΜΑΝΕΙΣ.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ:  Διαβάστε την καινούργια  Υπουργική απόφαση  (Νοέμβριος 2011). ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑ...