Ωφελήματα Ανθρώποις!!! Τα παραγγέλματα των Δελφών απεικονίζουν όλα εκείνα που η σύγχρονη Ελλάδα δεν ακολούθησε και κατάντησε σκλάβα...

Εν δέ τω προνάω τά εν Δελφοΐς γεγραμμένα, εστίν ωφελήματα ανθρώποις Παυσανίας “Φωκικά” Σύμφωνα με το μύθος, σ τους Δελφούς,  συναντήθηκαν οι...