ΣΥΜΒΟΛΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ

(ΦΩΤΟ:ΒΑΣΙΛΗΣ) Η βάση της επιλογής των αρχαίων συμβόλων πηγάζει από την γνώση της αντιστοιχίας , η οποία έχει χαθεί σήμερα. Ο συμβολισμός ...