Μας κάνουν πειραματόζωα με την χρήση ακτινοβολιών;;;

Τα μικροκύμματα ELF/EMF είναι τηλεπαθητικά κύμματα που αν και χαμηλής συχνότητας,  έχουν μεγάλες δυνατότητες και αν χρησιμοποιηθούν...