Ο αστρικός κόσμος και οι υποδιαιρέσεις του

Κατά το θάνατο λοιπόν επιστρέφουν στη Γη τα υλικά που είχαμε δανειστεί, ενώ η υπόλοιπη ύπαρξη μένει αμετάβλητη. Έτσι εισέρχεστε στο α...