Ενημερωτικό δελτίο

1.Είμαστε η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Είμαστε όλοι. Ανεξαρτήτωςκόμματος. Προδομένοι αλλά ακόμα ζωντανοί και μάχιμοι. 2. Διεκδικούμε τ...