Ο δρόμος επανασύνδεσης

(Από αυτή την συλλογή παραθέτουμε τον δρόμο επανασύνδεσης) Ανατολικά του κόσμου τούτου είναι εγκλωβισμένο το άλλο μι...