Η δημιουργία τεχνητού μορίου RNA

Το πιο πρόσφατο επίτευγμα είναι η δημιουργία τεχνητού μορίου RNA (ριβονουκλεϊνικού οξέος), «αδελφού» μορίου του DNA, το οποίο εμφανίζει μέ...