Ταπροβάνη το νησί του απωλεσθέντος παραδείσου!

«Ταπροβάνη νῆσος μεγίστη ἐν τῇ Ἰνδικῇ θαλάσσῃ. Ἀλέξανδρος ὁ καὶ Λύχνος νῆσος τετράπλευρος͵ ἁλιστέφανος Ταπροβάνη θηρονόμος πέπληθεν ἐ...

Επιγραφή Behistun!! Η παγκόσμια τάξη μιας άλλης εποχής...!!

Η επιγραφή είναι περίπου 15 μέτρα ύψος πλάτους 25 μέτρων και βρίσκεται 100 μέτρα πάνω από ένα ασβεστολιθικό βράχο στον αρχαίο δρόμο που ...

Η μεγάλη ληστεία του αρχαίου ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ πολιτισμού από την Τουρκία

Αυτή η εικόνα είναι από συλλογή που συναρμολογήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τον David French και είναι από επιγραφές από όλη την Τουρκία. Ο...