Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Οι πρώτες ρίζες φυλές του ανθρώπου δεν γνώρισαν θάνατο και είχαν όλη τη θεική χορηγεία.Ζούσαν στη μακαριότητα, στη θεική αγάπη, και στερούν...